Funktionstestning

Vanligtvis, efter att kretskortet har monterats och slutförts AOI och utseendeinspektion, rekommenderar vi vanligtvis kunden att tillhandahålla en komplett testmetod för att göra det slutliga funktionstestet på det färdiga kortet före förpackning och leverans av vårt företag.

PHILIFAST har ett professionellt PCB -team (PCB Functional Test). Funktionstestning gör att vi kan hitta och korrigera komponentfel, monteringsfel eller potentiella konstruktionsproblem före leverans och göra effektiv felsökning och underhåll.

Endast på detta sätt kan kvaliteten på kundernas produkter garanteras 100%. Funktionstestet är främst för att undvika monteringsproblem, inklusive kortslutning, öppna kretsar, saknade komponenter eller felaktigt installerade delar.

6